Her har vi eksempler på farger på både fliser og stedsstøpt terrasso.
Men vi kan blande farger helt etter kundens ønsker. Her det kun fantasien som setter grenser.

 


Materialgruppe A - store marmorfragmenter

 

STT 1 200STT 1 200

 

STT 1 210STT 1 210

 

STT 1 220STT 1 220

 

STT 1 240STT 1 240

 

STT 1 250STT 1 250

 


 

Materialgruppe A - normal størrelse marmorfragmenter

 

STT 1 178
STT-1-105

 

STT 1 178
STT-1-106

 

STT 1 178
STT-1-107

 

STT 1 178
STT-1-108

 

STT 1 178
STT-1-109

 

STT 1 178
STT-1-111

 

STT 1 178
STT-1-112

 

STT 1 178
STT-1-119

 

STT 1 178
STT-1-124

 

STT 1 178
STT-1-128

 

STT 1 178
STT-1-134

 

STT 1 178
STT-1-143

 

STT 1 178
STT-1-170

 

STT 1 178
STT-1-172

 

STT 1 178
STT-1-173

 

STT 1 178
STT-1-174

 

STT 1 178
STT-1-175

 

STT 1 178
STT-1-176

 

STT 1 178
STT-1-177

 

STT 1 178
STT-1-178

 


  

Materialgruppe B - større marmorfragmenter

STT 20818
STT-2-0318

 

STT 20818
STT-2-1078

 

STT 20818
STT-2-2012

 

STT 20818
STT-2-2016

 

STT 20818*
STT-2-2074

 

STT 20818
STT-2-2091

 

STT 20818
STT-2-2818

 

STT 20818
STT-2-3610

 

STT 20818
STT-2-4018

 

STT 20818
STT-2-5310

 

STT 20818
STT-2-10317

 

STT 20818
STT-2-24412

 

STT 20818
STT-2-24512

 

STT 20818
STT-2-0818

 

 


 

Materialgruppe C - større marmorfragmenter

STT 3 301
STT-3-1176

 

STT 3 310
STT-3-1523

 

STT 3 400 1
STT-3-1524

 

STT 3 404
STT-3-1526

 

STT 3 501
STT-3-1699